VI NOWOROCZNY WIECZÓR TEATRALNY

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Noworoczny Wieczór Teatralny, w wykonaniu grup dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych działających w CKiSz w Sierpcu. Cena karnetu obejmuje wszystkie spektakle i nie podlega rozbiciu na poszczególne części. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup strojów, rekwizytów dla grup teatralnych oraz udział w warsztatach. Udział w imprezie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a zwłaszcza publikację wizerunku. Przetwarzanie to ma na celu wyłącznie promowanie działań kulturalnych. Nie mniej jednak przysługuje uczestnikowi prawo cofnięcia zgody w każdym momencie, a także dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych.